تبلیغات
حجاب آینه نور و رحمت

حجاب آینه نور و رحمت
تقدیم به چادر خاكی مادرمان فاطمه الزهراسلام الله علیها 
نظر سنجی
نظرتون درباره این وبلاگ چیه متشكرم؟

لینک های مفید

یادداشت های یک دختر چادری

لازم به ذكر است كه احكام واوصاف صنف زن از دو دیدگاه قابل مطالعه وبر دو قسم است: قسم اول: راجع به اصل زن بودن او است كه هیچ گونه تفاوتى در طى قرون واعصار به آنها رخ نمى دهد. مانند لزوم حجاب وعفاف وصدها حكم عبادى وغیر عبادى كه مخصوص زن است وهرگز دگرگون نخواهد شد. وبین افراد زن هم هیچ فرقى در آن جهت مشترك زنان نیست. قسم دوم: ناظر به كیفیت تربیت ونحوه محیط پرورش آن است كه اگر در پرتو تعلیم صحیح وتربیت وزین پرورش یابند وچون مردان بیاندیشند وچون رجال تعقل وتدبر داشته باشند تمایزى از این جهت با مردها ندارند واگر گاهى تفاوت یافت شود همانند تمایزى است كه بین خود مردها مشهود است.

 

 مثلا اگر زنان مستعد به حوزه ها ودانشگاههاى علمى راه یابند وهمانند طلاب ودانشجویان مرد به فراگیرى علوم ومعارف الهى بپردازند واز لحاظ جهان بینى وانسان شناسى ودنیاشناسى وسایر مسائل اسلامى در دروس مشترك بین محصلین حوزه آگاهى كامل یابند ونحوه تعلیم وتبلیغ دینى آنان چون رجال مذهبى باشد چه این كه گروهى فعلا به بركت انقلاب اسلامى این چنین اند آیا باز هم مى توان گفت روایاتى كه در نكوهش زنان آمده واحادیثى كه در پرهیز از مشورت با آنها وارد شده وادله اى كه در نارسایى عقول آنان رسیده اطلاق دارد وهیچ گونه انصرافى نسبت به زنان دانشمند ومحققان از این صنف ندارد وهمچون قسم اول موضوع همه آن ادله ذات زن از حیث زن بودن است؟ مثلا گفته هاى حضرت على... در بیان وهن عقول زنان كه فرمود: ?یا اشباه الرجال ولا رجال حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال ? (1) اى مرد گونه هاى نامرد با آرزوهاى كودكانه! واندیشه زنان پرده نشین! ?ایاك ومشورة النساء فان رایهن الى افن وعزمهن الى وهن...? (2) بپرهیز از مشورت با زنان كه راى آنان ناقص وتصمیم آنان سست است. هیچگونه انصرافى از زنان محقق ودانشمند ندارد؟ وآیا مى توان گفت كه عقل آنان در بخش عقل نظرى چون زنند وتنها به خاطر انوثت بدن آنها همتاى عقل كودكان مى باشد واراده وتصمیم وعزم آنها در بخش عقل عملى سست وناپایدار است. ویا آن كه این تعبیرها به لحاظ غلبه خارجى است كه منشا آن از تربیت صحیح است كه اگر شرایط درست براى فراگیرى آنها در صحنه تعلیم وتربیت فراهم شود حتما غلبه بر عكس خواهد شد ویا لااقل غلبه اى در كار نیست تا منشا نكوهش گردد. خلاصه آن كه وهن عزم چون مساله حجاب وعفاف از احكام قسم اول نخواهد بود. هوشمندى ونبوغ برخى از زنان سابقه دیرین داشته وسبقت آنان در موعظت پذیرى نسبت به مردها شواهد تاریخى دارد. وقتى اسلام به عنوان دین جدید در جاهلیت دامنه دار حجاز جلوه كرد تشخیص حقانیت آن از نظر عقل نظرى محتاج به هوشمندى والا وپذیرش آن از جهت عقل عملى نیازمند به عزمى فولادین بوده است تا هرگونه خطر را تحمل نماید. لذا كسى كه در آن شرایط پیش از دیگران مسلمان مى شد از برجستگى خاص برخوردار بوده وهمین سبقت از فضائل او به شمار مى رفت. چون تنها سبق زمانى یا مكانى نبوده است كه معیار ارزش جوهرى نباشد بلكه سبق رتبى ومكانتى بود كه مدار ارج گوهر ذات خواهد بود. چنانكه سبق اسلام حضرت على... از فضائل رسمى آن حضرت به شمار مى رود. از این رهگذر مى توان به هوشمندى ونبوغ زنانى پى برد كه قبل از همسران خود دین حنیف اسلام را پذیرفته وحقانیت آن را با استدلال تشخیص داده ودر پرتو عزم استوار به آن ایمان آورده اند. در حالى كه مردان فراوانى نه تنها از پذیرش آن استنكاف داشته ودر حقانیت آن تردید داشتند بلكه براى اطفاء نور آن سعى بلیغ مى نمودند گرچه طرفى نمى بستند. مالك بن انس (179 -95ه.ق) در ?موطا? خود چنین نقل مى كند كه عده اى از زنان در حالى اسلام آورده بودند كه شوهران آنها كافر بوده اند مانند دختر ولید بن مغیره كه همسر صفوان بن امیه بود وقبل از شوهرش مسلمان شد ونیز ام حكیم دختر حارث بن هشام كه شوهرش عكرمه بن ابى جهل بود پیش از همسرش اسلام آورد. (3)


پى نوشت ها:
نهج البلاغة خطبه 27. نهج البلاغه نامه

31. موطا كتاب نكاح ص 371 -370.

 

 

 

رحامت عامل فطرى روابط اجتماعى

جامعه انسانى نیازمند علل وعواملى است تا گرایش وصفاى ضمیر بین افراد آن تامین شود وصرف قوانین ومقررات سیاسى نظامى اقتصادى و... كافى نیست وباتوجه به اینكه جامعه بزرگ بشرى را جوامع كوچك خانوادگى مى سازند یعنى اعضاى خانواده هاى متعدد عامل تحقق مجتمع رسمى خواهند بود. پس مادامى كه سبب رافت وگرایش در بین اعضاى خانواده پدید نیاید هنگام تشكل مجتمع رسمى نیز هرگز بین آحاد آن صفاى ضمیر وروح تعاون وپیوند دوستى برقرار نخواهد شد. ومهمترین عاملى كه بین افراد خانواده رافت وگذشت وایثار را زنده مى كند تجلى روح مادر در بین اعضاى خانواده است زیرا پدر گرچه به عنوان ?الرجال قوامون على النساء عهده دار كارهاى ادارى واجرایى جامعه كوچك یعنى خانواده است لیكن اساس خانواده كه بر مهر و وفا وپیوند پى ریزى شده است به عهده مادر است زیرا مادر مبدا پیدایش وپرورش فرزندانى است كه هر كدام به دیگرى وابسته اند. افرادى كه از یك زن متولد مى شوند همانند میوه هاى یك درخت نیستند كه روح روح ایثار انسانى در سطح گیاه ظهور نكند ویا مانند بچه هاى یك حیوان ماده نخواهند بود كه فاقد تعاون انسانى بوده وپیوند خاص بشرى در آنها جلوه نكند بلكه فرزندان متولد شده از یك زن خواه بدون فاصله وخواه با فاصله نسبت به یكدیگر رؤوف ومهربان بوده وپیوند فطرى خود را در پرتو تعالیم دینى شكوفا مى نمایند ودر مكتب دین حفظ این پیوند وفراموش نكردن آن از واجبهاى مهم به شمار آمده واگر كسى این پیوند فطرى ودینى را قطع نماید از رحمت ویژه الهى محروم خواهد شد. زیرا صله رحم از چیزهایى است كه خداوند به آن امر فرموده ودرباره قاطعان چیزى كه باید وصل شود لعن ونفرین الهى وعده داده شده است. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئك هم الخاسرون (1) آنانى كه پیمان خدا را پس از بستن آن مى شكنند وآنچه را خدا به پیوستن آن امر نموده مى گسلند ودر زمین به فساد مى پردازند آنانند كه زیانكارند. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار (2) آنانى كه پیمان خدا را پس از بستن آن مى شكنند وآنچه را خدا به پیوستن آن امر نموده مى گسلند ودر زمین به فساد مى پردازند آنانند كه بر آنان لعنت است وبدفرجامى آن دنیاست. وشاید سر این كه افساد در زمین در كنار قطع چیزى كه وصل آن لازم است ذكر شده این باشد كه افرادى كه در خانواده هاى اصیل دینى رشد كرده وقانون صله رحم وحفظ پیوند اعضا را ادراك كرده وعمل نموده اند وقتى وارد اجتماع رسمى شدند دست به افساد در زمین نمى زنند زیرا با روح پیوند وایثار گام به جامعه نهاده اند ولى كسانى كه از خانواده هاى غیر دینى برخاسته اند چون اصل پیوند فطرى بین اعضا در اثر رعایت نكردن قانون صله رحم ولزوم ایثار وتعاون و... فراموش شده است لذا با ورودشان به جامعه رسمى پدیده هاى توحش وتنمر نیز ظهور خواهد كرد. خلاصه آن كه قانون صله رحم اصل مهمى است كه جامعه كوچك را درست تربیت كرده وزمینه شكوفایى جوامع بزرگ را فراهم مى نماید. وصله رحم اصل حاكم بر ارحام ومحارم و وابستگان خانوادگى است ومنشا همه این رحامت ها و وابستگیها همانا پیدایش همه اعضا از یك رحم مى باشد. وآن رحم كه مبدا تكون اعضاء به هم پیوسته است جزو زن بوده ودر حقیقت مقام والاى زن است كه پایه گذار قانون ارحام وصله رحم ومحرمیت و... است نتیجه آن كه مهره اصلى خانواده ورحامت را زن به عهده دارد گرچه مرد مسؤول كارهاى اجرایى وتامین هزینه هاى زندگى ومانند آن است. از این رهگذر قرآن كریم ضمن توصیه انسان به گرامى داشتن پدر ومادر زحمات مادر را كه به زایمان وشیر دادن است ومنشا اصلى آنها رحم است یادآور مى شود: ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (3) وانسان را نسبت به پدر ومادرش به احسان سفارش كردیم مادرش با تحمل رنج به او باردار شد وبا رنج او را به دنیا آورد وبار برداشتن واز شیر گرفتنش سى ماه است. حملته امه وهنا على وهن وفصاله فی عامین... (4) مادرش به او باردار شد سستى بر روى سستى واز شیر باز گرفتنش در دو سال است. ونیز حضرت امام زین العابدین... در رساله حقوق كه لزوم رعایت حقوق ارحام را به مقدار پیوستگى وقرابت نسبت به رحم بیان فرموده اولین حق را در نظام خانوادگى به مادر داده آنگاه از حق پدر سخن به میان آورده وچنین فرموده است: ?... وحقوق رحمك كثیرة متصلة بقدر اتصال الرحم فی القرابة فاوجبها علیك حق امك ثم حق ابیك ثم حق ولدك ثم حق اخیك ثم الاقرب فالاقرب.? (5) عنایت به این نكته لازم است كه نقش زن نه تنها ایجاد رابطه رحامت بین اعضاى نسبى یك خانواده است بلكه سهم آن در ایجاد پیوند رحمى بین اعضاى نسبى از رحامت خاص برخوردارند وقانون مصاهرت مقررات فراوانى را به همراه دارد. چنانكه از خطبه رسول اكرم(ص) در مراسم عقد زناشویى حضرت امیرالمؤمنین على... وحضرت فاطمه زهرا چنین استفاده مى شود كه مصاهره ودامادى ملحق به نسب بوده وعروس وداماد به منزله فرزندان دو خانواده محسوب شده واعضاى دو خانواده مخصوصا پدران ومادران به منزله افراد یك خانواده به حساب خواهند آمد. واین قانون كه از خطبه رسول اكرم ونیز از خطبه عقد زناشویى حضرت جواد... توسط حضرت امام رضا... (6) استفاده شده از آیه: هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا (7) واوست كه از آب بشرى آفرید واو را داراى خویشاوندى نسبى ودامادى قرار داد. استنباط مى شود. واز اینجاد وارد مطلب مهم مى شویم وآن روشن شدن نقش زن در ایجاد ارتباط بین مرد به عنوان پدر وبین افرادى كه بعدا متولد مى شوند به عنوان فرزندان. یعنى زن اولا مرد را جذب كرده ورافت وعاطفت را محور ارتباط با او قرار مى دهد سپس به كمك همان عنصر آرام وفرد رؤوف ومطمئن خانواده آرام وارحام مهربان را تشكیل مى دهد. اگر این مساله مستدل شود معلوم خواهد شد كه اصالت خانواده به عهده زن است وپایه اصیل تاسیس حوزه رحامت وتشكیل حكومت مهر ورافت همانا زن خواهد بود; كه اولا مرد اجنبى را خویشاوند مى كند ثانیا باتكثیر نسل دو خانواده را در اثر مصاهره به هم مرتبط مى نماید ثالثا در اثر رضاع افراد بیگانه را محرم نموده وپیوند رضاعى را چون پیوند مصاهره به رابطه رحامت نزدیك مى نماید.


1- بقره 27.
2- رعد
25.
3- احقاف
15.
4- لقمان
14.
5- تحف العقول رساله حقوق امام سجاد....
6- بحار ط بیروت ج ص و .
7- فرقان

نویسنده: آیت الله جوادی آملی
طبقه بندی: عفاف،
[ پنجشنبه 11 آذر 1389 ] [ 09:34 ق.ظ ] [ یا فاطمه الزهرا(س) ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

(((حجاب برتر از دیدگاه رهبر معظم انقلاب)))

شما خیال کرده‏اید که اگر ما چادر را کنار گذاشتیم، فرضاً آن مقنعه‏ی کذایی و آن لباسهای و لیضربن بخمرهنّ علی جیوبهنّ و همانهایی را که در قرآن هست، درست کردیم، دست از سر ما بر می‏دارند؟ نه


آنها به این چیزها قانع نیستند؛ آنها می‏خواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عیناً این‏جا عمل بشود؛ مثل زمان شاه که عمل می‏شد. در آن زمان، زن اصلاً پوشش و حجابی نداشت؛ حتّی در این‏جاها وقتی نوبت به این کارها می‏رسد، بی‏بندوباری خیلی بیشتر هم می‏شود؛ کمااین‏که در زمان شاه، بی‏بندوباری‏یی که در همین شهر تهران و بعضی دیگر از شهرهای کشور ما بود، از معمول شهرهای اروپا بیشتر بود!

زن معمولی در اروپا، لباس و پوشش خودش را داشت؛ اما در این‏جا آن‏طوری نبود. آن‏طور که دیده بودیم و شنیده بودیم و می‏دانستیم و مناظری که از آن وقت الان جلوی نظر من هست، انسان واقعاً حیرت می‏کند که چرا بایستی این‏گونه بشود؛ کمااین‏که در خیلی از کشورهای متأسفانه عقب‏مانده‏ی مسلمان و غیرمسلمان هم همین‏طور است. بنابراین، باید بدقت و با نهایت کنجکاوی و بدون اغماض، مسائل ارزشی را رعایت کرد.
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
فروش بک لینک طراحی سایت عکس