تبلیغات
حجاب آینه نور و رحمت

حجاب آینه نور و رحمت
تقدیم به چادر خاكی مادرمان فاطمه الزهراسلام الله علیها 
نظر سنجی
نظرتون درباره این وبلاگ چیه متشكرم؟

لینک های مفید

یادداشت های یک دختر چادری

آیا خلقت زن وآفرینش مرد از دو گوهر مستقل ودو مبدا قابلى جداگانه است تا هركدام داراى آثار خاص ولوازم مخصوص باشد مانند دو گوهر كه از دو كان منحاز ظهور مى كنند وجنس هركدام غیر از جنس دیگرى است. ویا آن كه هر دو از یك گوهرند وهیچ امتیازى بین آنها از لحاظ گوهر وجودى نیست مگر به اوصاف كسبى واخلاق تحصیلى و... ویا آن كه مرد بالاصاله از یك گوهر خاص خلق شده سپس زن از زوائد مبدا تابع مرد به طور متفرع بر آن آفریده شده است. ویا به عكس یعنى زن بالاصاله از یك گوهر معین آفریده شده سپس مرد از زوائد مبدا تابع مرد بطور طفیلى وفرع وى فراورده شده است؟

 

 احتمال اول جایگاهى در تفسیر وشواهد قرآنى ومانند آن ندارد چنانكه احتمال چهارم نیز فاقد هرگونه شواهد قرآنى وروائى است. عمده احتمال دوم وسوم است. آنچه از ظواهر آیات ناظر به اصل آفرینش استنباط مى شود وبرخى از احادیث نیز آن را تایید مى نماید همانا احتمال دوم است. واما احتمال سوم نه تنها از ظواهر آیات راجع به خلقت استظهار نمى شود بلكه بعضى از احادیث نیز آن را ناصواب مى داند. اما آیه هاى خلقت مانند: یا ایها الناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذی تسالون به والارحام ان الله كان علیكم رقیبا (1) اى مردم از پروردگارتان كه شما را از نفس واحده آفریده وجفتش را نیز از او آفرید واز آن دو مردان وزنان بسیارى پراكنده پروا دارید واز خدایى كه به نام او از همدیگر درخواست مى كنید پروا كنید وخویشاوندان رافراموش نكنید كه خدا همواره بر شما نگهبان است. منظور از نفس در این كریمه همانا گوهر وذات واصل و واقعیت عینى شى ء است. ومراد از آن روح جان روان ومانند آن نیست. مثلا اگر گفته اند فلان شى ء فى نفسه چنین است یعنى در ذات وهستى اصلى خود چنین است و وقتى گفته اند: ?جائنی فلان نفسه ? (2) یعنى فلان كس خودش آمده است كه معناى نفس مرادف با عین یعنى اصل ذات خواهد بود. پس روا نیست كه مباحث علم النفس كهن یا تازه را به آیه ربط داد ویا تحقیق درباره آیه محل بحث را با آیات ناظر به پیدایش نفس ونفح آن در انسان ورجوع آن به سوى پروردگار ودیگر مباحث قرآنى مرتبط به احكام روح انسانى وابسته دانست. پس مراد از نفس همانا ذات و واقعیت عینى است. بنابر مبناى فوق مفاد آیه مزبور اولا این است كه همه انسانها از هر صنف -خواه زن خواه مرد زیرا كلمه ناس شامل همگان مى شود از یك ذات وگوهر خلق شده اند ومبدا قابلى آفرینش همه افراد یك چیز است وثانیا اولین زن كه همسر اولین مرد است او هم از همان ذات وگوهر عینى آفریده شده نه از گوهر دیگر ونه فرع بر مرد وزائد بر او وطفیلى وى بلكه خداوند اولین زن را از همان ذات واصلى آفریده است كه همه مردها وزنها را از همان اصل خلق كرده است. آنگاه به كیفیت تكثیر نسل اشاره مى شود كه از حوصله این مقالت كه رسالتى جز مقدمه یك كتاب را ندارد بیرون است. مطالب یاد شده را مى توان از آیه: هو الذی خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها... (3) آفرید شما را از نفس واحد سپس جفت وى را از آن پدید آورد. استفاده نمود پس مفاد آیه هاى ناظر به اصل آفرینش همانا وحدت مبدا قابلى خلقت همه مردان وزنان ونیز اولین مرد واولین زن كه نسل كنونى به آنها منتهى مى شوند خواهد بود. واما احادیث ناظر به مبدا قابلى آفرینش مانند آنچه محمد بن بابویه قمى (صدوق ?قده)? به طور مسند در علل الشرایع (4) وبه طور مرسل در من لا یحضره الفقیه (5) نقل كرده است كه: زراره بن اعین از حضرت امام صادق... سؤال كرد: نزد ما مردمى هستند كه مى گویند خداوند حوا را از بخش نهایى ضلع چپ آدم آفرید; امام صادق... فرمود: خداوند از چنین نسبت هم منزه است وهم برتر از است... آیا خداوند توان آن را نداشت كه همسر آدم را از غیر دنده او خلق كند تا بهانه به دست شناعت كنندگان دهد كه بگویند بعضى از اجزاى آدم بابعض دیگر نكاح نمود... سپس فرمود: خداوند بعد از آفرینش آدم حوا را به طور نو ظهور پدید آورد... آدم... بعد از آگاهى از خلقت وى از پروردگارش پرسید: این كیست كه قرب ونگاه او مایه انس من شده است؟ خداوند فرمود: این حوا است آیا دوست دارى كه با تو بوده ومایه انس تو شده وبا تو سخن بگوید وتابع تو باشد؟ آدم گفت: آرى پروردگارا تا زنده ام سپس تو بر من لازم است آنگاه خداوند فرمود: از من ازدواج با او را بخواه چون صلاحیت همسرى تو را جهت تامین علاقه جنسى نیز دارد وخداوند شهرت جنسى را به او عطا نمود... سپس آدم عرض كرد: من پیشنهاد ازدواج با وى را عرضه مى دارم رضاى شما در چیست؟ خداوند فرمود رضاى من در آن است كه معالم دین مرا به بیاموزى... این حدیث گرچه مفصل است واز لحاظ سند نیاز به تحقیقى بیشتر دارد چون برخى آحاد سلسله مشترك وبرخى مجهول اند چنانكه بعضى از مضامین آن هم نیاز به توضیح بیشتر دارد ولى مطالب مهم وسودمندى از آن استفاده مى شود كه به بعضى از آنها اشاره مى شود: 1 - خلقت حوا از ضلع ودنده چپ آدم صحیح نیست. 2 - آفرینش حوا همانند خلقت آدم بدیع ونو ظهور بوده ومستقل است. 3 - نزدیكى ونگاه آدم به حوا مایه انس وى شده است وخداوند نیز همین اصل را پایه برقرارى ارتباط بین آنها قرار داده واین انس انسانى قبل از ظهور غریزه شهوت جنسى بوده زیرا جریان غریزه مطلبى است كه بعدا مطرح مى شود. 4 - خداوند گرایش جنسى وشهوت زناشویى را بر آدم... القا نمود واین در حالى است كه جریان انس ودوستى قبلا برقرار شده بود. 5 - بهترین مهریه وصداق همانا تعلیم علوم الهى وآموختن معالم دین است كه خداوند آن را به عنوان مهر حضرت حوا بر آدم قرار داده است. 6 - بعد از ازدواج آدم به حوا گفت به طرف من بیا وبه من رو كن وحوا به او گفت تو به سوى من رو كن خداوند امر كرد كه آدم برخیزد وبه طرف حوا برود واین همان راز خواستگارى مرد از زن است وگرنه زن به خواستگارى مرد بر مى خواست. البته منظور از این خواستگارى آن خطبه قبل از عقد كه در این حدیث مبسوط آمده نیست.

 نویسنده: آیت الله جوادی آملی

پى نوشت ها:
1- نساء.
2- تفسیر المیزان ج 4 ص 144.
3- زمر
6.
4- ج 1 باب 17.
5- ج 2 ص 379 كتاب النكاح.

 
طبقه بندی: ازدواج،
[ پنجشنبه 11 آذر 1389 ] [ 09:40 ق.ظ ] [ یا فاطمه الزهرا(س) ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

(((حجاب برتر از دیدگاه رهبر معظم انقلاب)))

شما خیال کرده‏اید که اگر ما چادر را کنار گذاشتیم، فرضاً آن مقنعه‏ی کذایی و آن لباسهای و لیضربن بخمرهنّ علی جیوبهنّ و همانهایی را که در قرآن هست، درست کردیم، دست از سر ما بر می‏دارند؟ نه


آنها به این چیزها قانع نیستند؛ آنها می‏خواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عیناً این‏جا عمل بشود؛ مثل زمان شاه که عمل می‏شد. در آن زمان، زن اصلاً پوشش و حجابی نداشت؛ حتّی در این‏جاها وقتی نوبت به این کارها می‏رسد، بی‏بندوباری خیلی بیشتر هم می‏شود؛ کمااین‏که در زمان شاه، بی‏بندوباری‏یی که در همین شهر تهران و بعضی دیگر از شهرهای کشور ما بود، از معمول شهرهای اروپا بیشتر بود!

زن معمولی در اروپا، لباس و پوشش خودش را داشت؛ اما در این‏جا آن‏طوری نبود. آن‏طور که دیده بودیم و شنیده بودیم و می‏دانستیم و مناظری که از آن وقت الان جلوی نظر من هست، انسان واقعاً حیرت می‏کند که چرا بایستی این‏گونه بشود؛ کمااین‏که در خیلی از کشورهای متأسفانه عقب‏مانده‏ی مسلمان و غیرمسلمان هم همین‏طور است. بنابراین، باید بدقت و با نهایت کنجکاوی و بدون اغماض، مسائل ارزشی را رعایت کرد.
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
فروش بک لینک طراحی سایت عکس